Kesämajat

Särkiniemen-Veijarivuoren ja Länsiulapanniemen kesämaja-alueilla on 248 mökkiä. Nykyinen maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2032 loppuun asti.

Mökkien ulkonäkö, koko ja mittasuhteet on määritelty Helsingin kaupungin rakentamistapaohjeessa ja sen liitteissä. Alueen vanhimmat mökit ovat 7 m2 kokoisia, uusimmat ovat 14 m2 ja väliltä löytyy eri kokoisia mökkejä kunkin rakennusvuoden määräyksistä riippuen. Mökkejä on huollettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Siirtomökkejä lukuunottamatta mökit saa myös laajentaa nykyisten määräysten mukaisiksi. Ohjeista ja niiden soveltamisesta voi kysellä Helsingin kaupungin Kaupunkitilayksiköstä.

Veijarivuori-Särkiniemen alueen mökeissä ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Useimmat lämmitetään puu- tai öljykaminalla ja vesi haetaan vesipisteistä, joita on runsaasti.

Länsiulapanniemellä sähköistettyjä voivat olla mökit, joiden sähköt on vedetty ennen 1989. Alueellamme on kesävesi ja sen runkoputkiston huolto päävesiliittymästä vesiposteille asti kuuluu kaupungille. Vesipostien ylläpito puolestaan kuuluu Särmölle ja viallisista hanoista voi ilmoittaa Särmön sähköpostiin Vesiposteilta edelleen mökeille vedettyjen vesiputkien ja laitteiden ylläpito ja huolto kuuluu yksittäisille mökkiläisille. Mökkiläisten on itse pidettävä mökille vedetyt vesilaitteet kunnossa.

Mökkiläisten käytössä on yhteiset puuseet, joiden hoito on yhdistyksen vastuulla.

Mökkeihin ei saa rakentaa saunaa eikä kellaria. Korkeintaan 2 m2 ulkovaraston saa rakentaa mökin seinustalle.

Rakentaminen ja peruskorjaukset

Maanvuokrasopimuksen mukaisesti uusien mökkien rakentamisen ja vanhojen mökkien peruskorjauksen saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun aikeesta on sovittu kirjallisesti Särmön hallituksen kanssa. Ilmoitus lähetetään yhdistykselle sähköpostitse. Kun mökkiä korjataan tai uudistetaan, pitää työssä ehdottomasti noudattaa Helsingin kaupungin hyväksymiä kesämajojen rakentamistapaohjeita.

Ympäristö ja luonto

Maanvuokrasopimuksen mukaan mökkiläinen on velvollinen pitämään kesämajan ja siihen liittyvät rakennelmat hyvässä kunnossa, sekä lähiympäristön siistinä ja mahdollisimman luonnonmukaisena. Kesämajojen ympäristöä ei saa rajata aitaamalla, istutuksin, kivetyksin tai muilla keinoilla.

Kaatuneet puut

Myrskyissä kaatuneet puut saattavat aiheuttaa vaaratilanteita mökkiläisille ja muille alueen käyttäjille. Osittain kaatuneita puita ei saa ruveta itse raivaamaan, koske ne voivat aiheuttaa vahinkoja sekä raivaajille että muille. Puiden raivaamisesta vastaa Helsingin kaupunki, Pekka Engblom, p. (09) 3103 8525.

Kesämajan myynti/siirto

Kesämajan voi myydä tai siirtää toiselle helsinkiläiselle henkilölle, jolla ei ole omassa ruokakunnassaan ennestään kesämajaa tai siirtolapuutarhamökkiä. Siirrossa on otettava huomioon seuraavaa:

  1. Siirto voidaan tehdä kaupalla, lahjoituksella, perimällä tai muulla hyväksytyllä tavalla. Siirrosta on tehtävä virallinen saantoasiakirja (esim. kauppakirja, lahjakirja, perunkirja). Pelkkä ilmoitus siirtämisestä ei riitä.
  2. Siirron vastaanottajan tulee olla kirjoilla Helsingissä ja hänen pitää hankkia asuinpaikkatodistus Digi- ja väestövirastosta https://dvv.fi/henkiloasiakkaat
  3. Kopio virallisesta saantoasiakirjasta ja siirron vastaanottajan asuinpaikkatodistus alkuperäisenä tulee toimittaa postitse yhdistykselle (yhteystiedot).
  4. Jos siirto tehdään kaupalla, pitää ostajan maksaa kauppahinnasta varainsiirtovero (4%) kuuden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Varainsiirtoveroa maksetaan vain rakennuksen ja maanvuokraoikeuden arvosta, sitä ei tarvitse maksaa irtaimistosta. Kauppakirjaan kannattaa siis eritellä irtaimiston rahallinen arvo.
  5. Siirron vastaanottajan tulee sitoutua noudattamaan maanvuokrasopimusta ja rakentamistapaohjetta. Alkuperäinen allekirjoitettu maanvuokrasopimus tulee luovuttaa uudelle haltijalle siirron yhteydessä.
  6. Vuokraoikeuden siirto astuu voimaan sen jälkeen, kun Särkiniemen Mökkiläiset ry:n hallitus on vahvistanut siirron. Särmön hallitus ilmoittaa siirrosta Helsingin kaupungille ja verottajalle.