Mökkiläisille

JÄTEASTIAT

Jäteastiat on tarkoitettu vain talousjätteille, ei mökkien purkujätteille eikä muulle mökkiromulle. Muut kuin talousjätteet mökkiläisten pitää itse viedä kierrätykseen tai jäteasemille.

Ongelmajäte, vanhat huonekalut, liedet sekä muu suuri jäte on itse toimitettava pois, eikä niitä saa jättää kehikkoon tai luontoon (muista kevään/kesän kierrätyspäivät).  Lisätietoa jätehuollosta saa HSY:n internet-sivuilta osoitteesta www.hsy.fi.

Särkiniemi-Veijarivuoren alueella roskisten tyhjennyksestä vastaa Remeo kolmen viikon välein.

Helsingin kaupungin määräysten mukaan yksityinen jätteiden kompostointi mökkialueella on kielletty. Särkiniemi-Veijarivuoren alueen mökkiläisten kuumakompostori sijaitsee saunan takana olevan wc-rakennuksen takana.

Pienten kaupungin hoitamien roska-astioiden ja alueella olevien penkkien kunnosta vastaa Helsingin kaupunki ja siellä Timo Hyvönen, puh 0400-843312.

VESI

Alueillamme on kesävesi ja sen runkoputkiston huolto päävesiliittymästä vesiposteille asti kuuluu kaupungille. Vesipostien ylläpito puolestaan kuuluu Särmölle ja viallisista hanoista voi ilmoittaa sähköpostilla Särmön sähköpostiin. Vesiposteilta edelleen mökeille vedettyjen vesiputkien ja laitteiden ylläpito ja huolto kuuluu yksittäisille mökkiläisille. Mökkiläisten on itse pidettävä mökille vedetyt vesilaitteet kunnossa. Mökkiläisen tulee ilmoittaa hallitukselle uuden vesiputken vetämisestä, jotta hanakartta on ajantasainen.

KÄYMÄLÄT

Särkiniemi-Veijarivuoren mökkiläiset voivat lunastaa omakustannushintaan käymälöiden avaimen saunamajurilta. Saunan takana ja Veijarivuoren puistossa olevat käymälät ovat myös invakäymälöitä. Eerola tyhjentää käymälät säännöllisesti. Juhannuksen jälkeen on heti tyhjennys, ja siitä eteenpäin kolmen viikon välein.

Länsiulapanniemen asioiden osalta päivitys tulossa.

Jokainen mökkiläinen voi omalta osaltaan vaikuttaa oman ja alueen viihtyvyyteen pitämällä jäteastiat / kehikot, käymälät ja niiden ympäristön siistinä.

SÄHKÖT

Sähköistyksiä ei voi tehdä, sillä Helsingin kaupungin Lauttasaaren kesämajoja koskevan rakennustapaohjeen mukaan sähköistettyjä voivat olla vain mökit, joihin virta on vedetty ennen vuotta 1989. Aurinkopanelit on sallittu.

MÖKIN HUOLTO

Mökin huoltoon liittyy esimerkiksi sammalen poisto katolta, tulisijan nuohouksesta huolehtiminen sekä mökin yleisen asianmukaisen peruskunnon ylläpito maalamalla ja huoltamalla mökkiä tarvittaessa. Nuohousta voi tilata yhdessä naapurimökkien kanssa, jolloin kustannus on pienempi.

PYSÄKÖINTI

Puistoalueella on autojen pysäköinti kielletty! Ainoastaan huoltoajo on sallittu, minkä jälkeen auto on ajettava puiston ulkopuolella oleville parkkialueille. Alueella olevista väärin pysäköidyistä autoista voi ilmoittaa pysäköinninvalvontaan puh 050-3421559.

Jos huomaat alueella luvatonta tulentekoa tai muuta häiriköintiä mihin tarvitaan virkavallan apua soita paikalle poliisit hätänumerosta 112. Palokunnan tai ambulanssin voit tarvittaessa samoin hälyttää numerosta 112.

KAATUNEET PUUT

Myrskyissä kaatuneet puut saattavat aiheuttaa vaaratilanteita mökkiläisille ja muille alueen käyttäjille. Osittain kaatuneita puita ei saa ruveta itse raivaamaan, koske ne voivat aiheuttaa vahinkoja sekä raivaajille että muille. Puiden raivaamisesta vastaa Helsingin kaupunki, Staran vastaava luontomestari Antti Kurkaa p.09 310 78807 / antti.kurkaa (at) hel.fi tai metsävastaava Vesa Koskikallio p.09 310 38452 / vesa.koskikallio@hel.fi tai

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p.09 310 22111

MAKSUT

Särmon mökkiläiset maksavat kaupungin perimän maanvuokran lisäksi huollosta ja kunnossapidosta maksun, joka määritetään yhdistyksen keväällä pidettävässä vuosikokouksessa.

Mökkiläiset saavat vuosittain postitse/sähköpostilla laskun, johon on merkitty valmiiksi mökkikohtaisten maksujen suuruus ja viitenumero. Käytä viitenumeroa maksaessasi. Jos maksuissa on epäselvyyttä, ota yhteys (yhteystiedot).